Ako pracujeme

1. fázaNávrh nábytku a interiéru:

Naša práca začína úvodným stretnutím so zákazníkom, kde si vypočujeme jeho požiadavky; ďalej pokračujeme zameraním riešeného priestoru a pripravením 2D dispozičného riešenia usporiadania miestností a nábytku.

Návrhy dizajnu spracovávame do 3D vizualizácii  s materiálovými variantami, ktoré prinesú realistickú víziu toho, ako by mal interiér vyzerať. Klient v tejto fáze dostane aj technicky zdokumentovaný dizajn interiéru v podobe výkresov dispozície a zoznam použitých zariaďovacích prvkov. 

2. fázaVýkresová dokumentácia pre výrobu:

Keď je dizajn nábytku a interiéru dohodnutý, pripravíme komplexnú dokumentáciu pre všetky výrobné realizačné procesy – stolárske práce, elektroinštalácie s okruhmi, rozvody vody, riešenie stropov, plány kladenia dlažby a obkladov…

3. fáza – Realizácia a odborný dohľad

Návrh interiéru Vám pomôžeme vykomunikovať so stavebnými majstrami, stolármi i ďalšími odborníkmi a doviesť všetko do úspešného finále.