Cenník

Orientačná cena za návrh je 12 – 15 eur za m² pre priestory nad 10 m².

Reálnu cenu Vám vypočítame individuálne podľa náročnosti priestoru a zadania. Cena zahŕňa návrh dizajnu, vizualizácie, stretnutia a konzultácie, tiež základnú výkresovú dokumentáciu.

Orientačná cena za doplňujúce výrobné výkresy je 30 eur za kus.