Zobrazenie existujúceho pozemku a domu vo Svätoplukove

Exteriér

Priložili sme ruku k projektu, ktorý spája typový dom s existujúcim pozemkom.
Spracovali sme komplexnú podobu domu a jeho uloženie na pozemku s cieľom priblížiť budúcemu majiteľovi realistický náhľad.